Sicbo (ไฮโล)

sicbo sbobet casino

Sicbo (ไฮโล) เกมส์พนันไฮโลออนไลน์ เป็นหนึ่งในเกมส์คาสิโนสดของ SBobet ที่เปิดให้เล่นพนันด้วยการวางลูกเต๋า 3 ลูก แล้วเขย่าด้วยจะมือ ผู้เล่นจะเป็นผู้คาดการณ์ผลของลูกเต๋าสามลูก โดยมีลักษณะในการเล่นพนัน ได้แก่ ผลของจำนวนลูกเต๋า, คู่-คี่, และสูง-ต่ำ เป็นต้น

ซึ่งปัจจุบัน Sicbo หรือ ไฮโล ถูกดัตแปลงจากเกมส์บนกระดาษหรือกระดาน มาสู่รูปแบบเกมส์พนันออนไลน์ยอดนิยมที่มีผลสถิติในการชนะแต่ละเกมส์ รวมไปถึงระบบการเล่นที่ถ่ายทอดสดจากบรรยากาศของคาสิโนอย่างแท้จริง ทำให้ผู้เล่นมีความสะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

วิธีเล่นไฮโลออนไลน์ (Sicbo)

วิธีเล่นไฮโลออนไลน์ Sbobet เมื่อผู้เล่นต้องวางเดิมพันให้เลื่อนเคอร์เซอร์ไปที่ภาพของชิปและคลิกซ้ายที่มูลค่าชิปที่พวกเขาต้องการที่จะใช้ ผู้เล่นจะต้องเลื่อนเคอร์เซอร์ไปที่ตำแหน่งในรูปตารางไฮโลที่ผู้เล่นต้องการที่จะวางเดิมพัน และคลิกซ้ายในแต่ละตำแหน่งนั้น ระบบจะไม่ยอมให้ผู้เล่น วางชิปยกเว้นว่าจะเป็นตำแหน่งเดิมพันที่ถูกต้อง ชิปจะปรากฏโดยอัตโนมัติภายใต้เคอร์เซอร์ จำนวนเงินเดิมพันจะปรากฏที่ด้านล่างซ้ายของหน้าต่าง แต่ละคลิกซ้ายด้วยเคอร์เซอร์ในตำแหน่งเดียวกันจะเพิ่มเงินเดิมพันด้วยชิปมีมูลค่าเท่ากันถึงเดิมพันสูงสุดสำหรับตำแหน่งนั้น

sbobet casino sicbo lobby

รายละเอียดและเมนูการใช้งานในหน้า Lobby Sicbo

  1. ข้อมูลโปรไฟล์ของผู้เล่นที่กำลังใช้งาน
  2. เมนูเลือกเกมส์พนันสดของ SBobet Royal Suite ที่ต้องการเล่น ได้แก่ baccarat, premium baccarat,Super Six ,Roulette ,Sic Bo และ Blackjack
  3. เลือกดีลเลอร์หรือเจ้ามือในการเล่นเกมส์ ไฮโล SBobet
  4. ปุ่ม Join Any สำหรับกดเลือกโต๊ะพนันของผู้เล่น
  5. การเลือกโต๊ะพนัน จากโต๊ะที่ดีลเลอร์หรือเจ้ามือเปิดให้ผู้เล่นใช้งาน ในแต่ละเกมส์จะมีจำนวนโต๊ะที่ไม่เท่ากัน
  6. ฺBalance : ยอดคงเหลือในบัญชีเกมส์ SBobet ไฮโล

โต๊ะพนันเกมส์ไฮโล SBobet

ผู้เล่นสามารถเลือกโต๊ะพนันสดไฮโลออนไลน์ได้ถึง 2 รูปแบบ ในการเล่นแบบโต๊ะพนันของ Royal Suite และ 388 Suite ของประเภทการพนันสด Live Casino ในกติกาสากล

sicbo-livecasino-sbobet

Sicbo Royal Suite
sicbo-livecasino-388suitet
Live Sicbo 338 Suite

ตารางการจ่ายเงินไฮโล SBobet

ประเภทของการเดิมพัน ลักษณะ การจ่าย อัตราต่อรอง
ภูมิภาค
หมายเลขเดียว จำนวนลูกเต๋า 1 ลูกจะตรงกับตัวเลขที่แทง1: 1
จำนวนลูกเต๋า 2 ลูกจะตรงกับตัวเลขที่แทง2: 1
จำนวนลูกเต๋า 3 ลูกจะตรงกับตัวเลขที่แทง3: 1
ภาค B
สองลูกเต๋า Combo ตัวเลขที่ 2 ของลูกเต๋า 3 ลูกจะเท่ากับเดิมพันตัวเลขบน5: 1
ภาค C

ลูกเต๋า 3 ลูกเท่ากับ 4 หรือ 17
ผลรวมของตัวเลขบนลูกเต๋า 3 ลูกจะเท่ากับ 4 หรือ 1750: 1
ลูกเต๋า 3 ลูกเท่ากับ 5 หรือ 16 ผลรวมของตัวเลขบนลูกเต๋า 3 ลูกจะเท่ากับ 5 หรือ 1630: 1
ลูกเต๋า 3 ลูกเท่ากับ 6 หรือ 15 ผลรวมของตัวเลขบนลูกเต๋า 3 ลูกจะเท่ากับ 6 หรือ 1518: 1
ลูกเต๋า 3 ลูกเท่ากับ 7 หรือ 14 ผลรวมของตัวเลขบนลูกเต๋า 3 ลูกจะเท่ากับ 7 หรือ 1412: 1
ลูกเต๋า 3 ลูกเท่ากับ 8 หรือ 13 ผลรวมของตัวเลขบนลูกเต๋า 3 ลูกจะเท่ากับ 8 หรือ 138: 1
ลูกเต๋า 3 ลูกเท่ากับ 9 หรือ 12 ผลรวมของตัวเลขบนลูกเต๋า 3 ลูกจะเท่ากับ 9 หรือ 126: 1
ลูกเต๋า 3 ลูกเท่ากับ 10 หรือ 11 ผลรวมของตัวเลขบนลูกเต๋า 3 ลูกจะเท่ากับ 10 หรือ 116: 1
ภาค D
ดับเบิลใด ๆ จำนวน 2 ใน 3 ลูกเต๋าจะเหมือนกัน8: 1
ภาค E
ทริปเปิใด ๆ ตัวเลขบนลูกเต๋า 3 ลูกจะเป็นแบบเดียวกัน24: 1
ภาค F
ทริปเปิเฉพาะ ตัวเลขบนลูกเต๋า 3 ลูกจะเท่ากับตัวเลขที่แทง150: 1
ภาค G
เล็ก ผลรวมของตัวเลขบนลูกเต๋า 3 ลูกจะเท่ากับ 4 ถึง 10 (เสียสาม)1: 1
แม้ ผลรวมของตัวเลขบนลูกเต๋า 3 ลูกจะเป็นจำนวนถึงแม้จะมีข้อยกเว้นของอเนกประสงค์ (เสียสาม)1: 1
ภาค H
ใหญ่ ผลรวมของตัวเลขบนลูกเต๋า 3 ลูกจะเท่ากับ 11 ถึง 17 (เสียสาม)1: 1
แปลก ผลรวมของตัวเลขบนลูกเต๋า 3 ลูกจะเป็นเลขคี่มีข้อยกเว้นของอเนกประสงค์ (เสียสาม)1: 1